We Need to Talk
הזדמנות של פעם ב-5 שנים
22-24 באוקטובר, גני התערוכה, תל אביב

כבר עשרות שנים אנו צועדים יחד – יהודי ישראל ויהודי צפון אמריקה שתומכים במדינת ישראל ובאזרחיה מאז הקמתה בתחומים השונים - חינוך, בריאות, רוח ורווחה. וכמו בכל מערכת יחסים, במיוחד כזו שחוצה יבשות וימים, יש עליות ומורדות, חילוקי דעות, אי הבנות ופרשנויות שונות של המאורעות המתרחשים במציאות מורכבת.

 

זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מן החיבור המשותף: לשמוע ולהשמיע, ללמוד וללמד, לשמור את הקיים ולעשות טוב. לדבר על האתגרים, הנושאים הבוערים והחלומות המשותפים לשתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם.

 

יחד, נגשר על הפערים ונעצב קהילה יהודית חזקה, מאוחדת וחוצת גבולות. ב-22-24 באוקטובר 2018, הכינוס השנתי של מנהיגי הפדרציות היהודיות מצפון אמריקה יתקיים בתל אביב - ואתם מוזמנים להשתתף.

 

הכנס מתקיים בשפה האנגלית

Register for the GA

משתתפים ישראלים מוזמנים:

- להירשם ולהשתתף בכל ההרצאות

.והדיונים - לחצו כאן להרשמה

.לתת חסות לאירוע – לחצו כאן

.לרכוש ביתן תצוגה – לחצו כאן

:הידעת

:(GA) General Assembly -כנס ה

אחת לשנה מתאספים נציגי הפדרציות השונות לכינוס שנתי של הקהילות היהודיות על מנת להיפגש ולדון בנושאים הבוערים על סדר היום היהודי. הוועידה רבת המשתתפים מתארחת במקומות שונים בצפון אמריקה, ואחת ל-5 שנים הכנס מתקיים בישראל.

 

פדרציה יהודית היא צורת ההתאגדות המקובלת של גופים ומוסדות יהודיים לכדי ארגון מרכזי בקהילות היהודיות השונות ברחבי צפון אמריקה. הפדרציה מרכזת ומכווינה את פעולות המוסדות היהודיים השונים באותה קהילה, ובעיקר את גיוס התרומות מאנשי הקהילה ואת הקצאת הכספים בין התוכניות והמטרות היהודיות בארה"ב, בישראל וברחבי העולם.

 

פעילויות הפדרציות: חלק ניכר מפעילות הפדרציה נוגעת בהקמת, אחזקת ופיתוח התשתית לחיים יהודיים קהילתיים במסגרת הקהילה שבה היא פועלת, אך חלק חשוב אחר עוסק בגיוס כספים למטרות ציוניות וישראליות. במקרים רבים מאמצות פדרציות יהודיות קהילות ופרויקטים פילנתרופיים בישראל ומספקות להן תמיכה כספית ושותפות מקצועית. הכספים שנאספים מועברים לעמותות ע"י השותפים האסטרטגיים של הפדרציות: הסוכנות היהודית, ג'וינט ישראל ו-WORLD ORT קדימה מדע.

 

JFNA – Jewish Federations of North America

איחוד הקהילות היהודיות של צפון אמריקה מאגד ומייצג 148 פדרציות בצפון אמריקה.